Hieraan voldoet een goede metabeschrijving volgens Google